Presentation

MARCUS

marcus@skogslaget.se

Skogen har varit en del av mig från 13-14 års ålder då jag fick mina första "sågbrallor och sågstövlar" för att hjälpa till med mina föräldrars skogsskiften i Rättvik.

Efter det har det rullat på med det 3-åriga naturbruksprogrammet med inriktning skog i Älvdalen, innehav och skötsel av fastighet i Idre tillsammans med bla. Anders. För min del blev det nästan 2 års heltidsarbete med mestadels skotarkörning.

Efter försäljning av idre-fastigheten har jag utbildat mig i "Skydd mot olyckor" två år och jobbar nu som brandman i Storstockholms brandförsvar men, fortsatt med denna trädfällningsverksamhet som hobby. I brandmannayrket har jag fått förmånen att ta motorsågskörkortet, klass A*B*C. och instruktör på A. hos Skogstyrelsen i Ladvik, Vaxholm.

PUTTE

putte@skogslaget.se

Info kommer snart.

 

Trädfällning på hög nivå!

ANDERS

anders@skogslaget.se

Min erfarenhet av skogsbruk går nästan 20 år tillbaka då jag tillsammans med Marcus och Sune, inskaffade en skogsfastighet. Där lade jag ner ca. 250 tim/år i arbete under en 12-årsperiod.

Min egentliga syssla har annars varit elekronikingenjörsjobb som jag arbetat med närmare 40 år. De senaste 10 åren har vi även haft trädfällningar på villatomter som bisyssla, där vi efterhand lärt oss att klara av de svåraste träden, med hjälp averfoderlig utrustning.

Min övriga fritid, förutom familjen, går åt till hantverksjobb och motion.