VÅRA TJÄNSTER

Sektionsfällning

Vid trånga utrymmen eller om det är föremål i vägen som gör att vi inte kan fälla trädet helt så kan vi sektionsfälla det. Vi klättrar då upp i trädet och fäller det bit för bit. Och vid behov firar vi varsamt ner grenar och stamdelar.

Markfällning

Markfällning, dvs när man fäller trädet helt från marken, kan göras med stor precision. Om utrymme finns så är det att föredra då det är ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt än sektionsfällning.

Bortforsling

Självklart kan vi erbjuda bortforsling av träden när vi har fällt dom. Detta sker med en större släpvagn eller kranbil.

Stubbfräsning

Vill man inte ha kvar stubben efter trädfällningen så kan vi erbjuda stubbfräsning. Stubben fräses då ner under marknivå.

Avverkning

Vid större antalet träd kan vi erbjuda en helhetslösning med fällning, utkörning av grenar och stammar samt försäljning av flis och virke via vårt samarbete med virkesköpare.

Flisning

Vill man ta tillvara på grenarna efter fällningen så kan flisning med en flismaskin vara ett alternativ. Fliset kan sedan spridas i rabatter eller liknande för att ge jorden näring.

Sågverk

Med vårat portabla sågverk kan vi erbjuda uppkapning av träden vi har fällt i önskad längd och tjocklek.

Högspänningsledning

Vi är certifierade för trädarbeten under och runt högspänningsledningar.